Παλέτες, Ξυλοπαλέτες, Ξυλοκιβώτια: Παλετοποιία Β. Μουστής ΟΕΕ
  • Αρχική

Παλέτες Β. Μουστής ΟΕΕ: ξύλινες παλέτες, ξυλοπαλέτες, ξυλοκιβώτια, Β. Μουστής ΟΕΕ: Αγορά - Κατασκευή - Επισκευή - Πώληση Παλλέτας και Ξυλοκιβωτίου, Θερμικές Απεντομώσεις - παλέτες οικοδομικών υλικών

Παλέτες, Ευρωπαλέτες και διάφοροι τύποι παλέτας.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού είναι η συσκευασία των διακινούμενων προϊόντων. Τα καταναλωτικά αγαθά πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια αλλά και τηρώντας στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής απαραίτητους για την προστασία των προϊόντων. Η συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση των στοιβάξιμων προϊόντων γίνεται με τη χρήση ξύλινης παλέτας.

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses
Copyright © 2014 Β. Μουστής ΟΕΕ, Κατασκευή-Εμπόριο Παλλέτας, Τέμενη Αιγιαλείας. Επίσημος εταιρικός ιστότοπος:moustis.gr | Φιλοξενία: