Παλέτες, Ξυλοπαλέτες, Ξυλοκιβώτια: Παλετοποιία Β. Μουστής ΟΕΕ
  • Αρχική

Παλέτες Β. Μουστής ΟΕΕ: ξύλινες παλέτες, ξυλοπαλέτες, ξυλοκιβώτια, Β. Μουστής ΟΕΕ: Αγορά - Κατασκευή - Επισκευή - Πώληση Παλλέτας και Ξυλοκιβωτίου, Θερμικές Απεντομώσεις - europalet

Αγορά - Πώληση - Ενοικίαση Παλετών

Η Β. Μουστής ΟΕΕ είναι η μεγαλύτερη παλετοποιία της χώρας και είναι σε θέση να καλύψει απεριόριστες ανάγκες για παλέτες σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτουμε μεγάλες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα για να καταφέρουμε να σας εξυπηρετούμε παντού και πάντοτε με χαμηλότερο κόστος και υψηλή αξιοπιστία από τη Θεσσαλονίκη ώς την Αθήνα και την Κρήτη και από την Πάτρα και τα Ιωάννινα έως τη Ρόδο.

Παλέτες, Ευρωπαλέτες και διάφοροι τύποι παλέτας.

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού είναι η συσκευασία των διακινούμενων προϊόντων. Τα καταναλωτικά αγαθά πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια αλλά και τηρώντας στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής απαραίτητους για την προστασία των προϊόντων. Η συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση των στοιβάξιμων προϊόντων γίνεται με τη χρήση ξύλινης παλέτας.

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses
Copyright © 2014 Β. Μουστής ΟΕΕ, Κατασκευή-Εμπόριο Παλλέτας, Τέμενη Αιγιαλείας. Επίσημος εταιρικός ιστότοπος:moustis.gr | Φιλοξενία: