Παλέτες, Ξυλοπαλέτες, Ξυλοκιβώτια: Παλετοποιία Β. Μουστής ΟΕΕ

Παλέτες: θερμική απεντόμωση

Η νομοθεσία όσο αφορά τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες ορίζει πως θα πρέπει οι παλέτεςνα είναι θερμικά επεξεργασμένες και να φέρουν σήμανση σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο ISPM 15, έτσι ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη μικροοργανισμών. Η θερμική επεξεργασία και απεντόμωση παλετών είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει την ασφάλεια των προϊόντων (ειδικά των τροφίμων) και είναι σημαντικό για την υγεία όλων.

Στη Β. Μουστής ΟΕΕέχουμε τη δυνατότητα θερμικής επεξεργασίας - απεντόμωσης και τεχνητής ξήρανσης των παλετών, στο επιθυμητό κάθε φορά ποσοστό υγρασίας, με σύγχρονο ξηραντήριο. Οι παραγόμενες παλέτες παραδίδονται σε σας πιστοποιημένες με τα αντίστοιχα δελτία ελέγχου, πιστοποιητικά, καθώς και σήμανση που αφορά τις προδιαγραφές, επάνω στις παλέτες σε εμφανή σημεία.

Ετικέτες: παλέτες, θερμική απεντόμωση, θερμική επεξεργασία παλέτας

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses
Copyright © 2014 Β. Μουστής ΟΕΕ, Κατασκευή-Εμπόριο Παλλέτας, Τέμενη Αιγιαλείας. Επίσημος εταιρικός ιστότοπος:moustis.gr | Φιλοξενία: